Д-р Дарина Косева, д.м. – Специалист Очни Болести

Д-р Косева е родена през 1990 година в град Варна.

Завършва средното си образование  в IV-та езикова гимназия „Проф. Фредерик Жолио-Кюри“ гр. Варна с изучаване на френски език. Випуск 2009 година.

Д-р Косева  завърша висшето си образование по медицина в Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна, България, випуск 2015 година. По време на обучението си тя провежда стажове в страната и чужбина:

  • Участие в професионален обмен по програмите на IFMSA: Лодз, Полша – отделение по офталмология
  • Проведен 9 месечен държавен стаж по Вътрешни болести, Хирургични болести, Акушерство и гинекология и Детски болести в гр. Страсбург, Франция

През 2015г.  започва специализация по очни болести към Медицински Университет  „Проф. д-р Параскев Стоянов“ Варна и  Университетска Специализирана болница по очни болести за активно лечение (СБОБАЛ) – Варна.

През 2020г., след успешно положен държавен изпит, д-р Косева придобива специалност по Очни болести.

По време на специализацията си, през 2017г., след конкурсен изпит, е зачислена за  редовна докторантура, с тема на дисертационния труд „Диабетна ретинопатия-социално значим проблем, анализ на ранните промени на микроструктурно ниво“. След задълбочена работа, публикуване на резултатите от проучването и успешна защита на дисертацията, през 2021г. д-р Косева придобива образователно квалификационна степен „Доктор“ по медицина.

През 2022 г. д-р Косева печели конкурс  за асистентско място към Медицински университет- Варна и става преподавател в катедра „Оптометрия и професионални болести“ към Факултета по обществено здравеопазване в МУ-Варна.

Д-р Косева е основен автор и съавтор в редица научни публикации на български и на английски език:

ПУБЛИКАЦИИ

Член на:

  • Българско дружество по офталмология (БДО)
  • Български лекарски съюз (БЛС)
май 2024
пн
вт
ср
чт
пт
сб
нд
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

За специализираните прегледи:

Приемните дни на Д-р. Косева:

Сряда от 14 до 18 часа, на адрес:

Варна, бул. “Владислав Варненчик” N112 – Очен Кабинет “Д-р. Косев”.

За ваше удобство можете да си запишете час за преглед на телефон:

052 / 604 406 или просто да посетите кабинета в посочените дни.

Централната оптика с очен кабинет ще намерите на адрес:

Гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” 112 Оптика и Очен кабинет “КОСЕВИ”.